Actueel

De aanstelling van een extra personeelslid om onze taakstelling te kunnen volbrengen is een opdracht van een bovenlokale overheid, van de Vlaamse regering.
Dat de provincie vasthoudt aan dit project is onbegrijpelijk.
In december 2014 schorste de RVS definitief het PRUP. De deputatie was toen al  een nieuw PRUP opgestart.
Reeds in januari 2015 vertaalde het...

Op zaterdag 17 januari 2015 verkozen de leden van Groen Oost-Vlaanderen Christine Stroobandt als provinciaal voorzitter, Filip Cnudde als provinciaal secretaris en Koenraad De Vijlder als penningmeester.

Proficiat!

 

v.l.n.r. Filip Cnudde, Christine Stroobandt, Koenraad De Vijlder...

In onze provincie zijn er 3 Regionale Landschappen (RL): Meetjesland, Schelde-Durme en Vlaamse Ardennen. Er zijn nog een aantal witte vlekken in onze provincie op het vlak van regionaal landschapsbeheer.
Ik zou er voor willen pleiten om tijdens deze legislatuur de gemeenten die nog niet zijn aangesloten te kunnen integreren binnen de huidige...

De provincieraad van vandaag, met een bijzonder zwaar geladen agenda van meer dan 80 punten (gebruikelijk een 20-tal), is vandaag vroegtijdig afgebroken omdat de meerderheid (CD&V, SPA, Open VLD) het vereiste quorum niet meer kon leveren.

 

Daardoor blijkt duidelijk dat als men met een zeer nipte meerderheid wil werken, men voor een risicovolle oplossing kiest, die goed...

“Vlaanderen stikt in het fijn stof” een krantenkop van enkele maanden geleden. “We leven in één van de meest vervuilde regio’s in West-Europa”, een krantenkop van enkele dagen geleden…. Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Het bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst...

Groen stelt plan voor om wachtlijsten weg te werken.

                            

Van de wieg tot het rusthuis wacht de Vlaming op zorg: ouders met kleine kinderen wachten op een plaats in de crèche, jongeren in moeilijkheden of personen met een handicap vinden niet de gepaste zorg, ouderen moeten maanden wachten op een plaats in een rusthuis of op gepaste...

Vlaams parlementslid voor Groen Björn Rzoska, Gents gemeenteraadslid en kandidate op de Vlaamse lijst Sara Matthieu en Gents OCMW-fractieleider en kandidate op de federale lijst Evita Willaert, bezochten vzw Labeur. Dit is een eco-sociale onderneming, die resoluut kiest voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rzoska: “Met dit bezoek willen we de moeilijkheden die zij...

Op de provincieraad van woensdag 22 januari werden een aantal punten van kritische kanttekeningen voorzien door Groen over: integraal waterbeleid, het provinciaal windenergieproject en het Parkbos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...

De Groenfractie heeft enkele bedenkingen bij dit voorontwerp.

Van de oorspronkelijke visie is er slechts een minimum overgebleven om de open ruimte te herstellen.

 

De volledige interventie van Riet Gillis:

...

De Groen fractie stelt voor om de procedure voor de Raad van State stop te zetten.

De meerderheid stemde dit voorstel echter weg!!!

Persbericht stopzetting PRUP Glastuinbouwzone Melsele

Op 20 juni 2012 keurde de Provincieraad de plannen van het PRUP voor een...

Pagina's