Christa Grijp

CHRISTA GRIJP
9DE OPVOLGER KAMER
www.groen.be/christa_grijp

Onze manier van samenleven is het resultaat van jaren
inspanningen door mensen die het goed menen, het werk van
mensen die uit de geschiedenis willen leren.

Bij Groen gaat het over duurzaam ondernemen, sociale
rechtvaardigheid nastreven en zorg dragen voor het milieu.

Verdraagzaamheid en solidariteit is een voorwaarde voor
samenleven.