Colette Verslyppe

COLETTE VERSLYPPE
8STE PLAATS VLAAMS PARLEMENT
www.groen.be/colette_verslyppe

Je moet genieten van kleine dingen, zegt een spreekwoord.
Lastig voor mensen die het einde van de maand niet halen.
Hun inkomen is te laag, ze leven van een uitkering of hebben
een hoop schulden. Daar moet wat aan gedaan worden want
iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.
En het kan. Het begint bij een fatsoenlijk minimumloon voor
de werkende mens of hogere uitkering voor wie het niet
mogelijk is te werken.

“De kloof tussen rijk en arm moet kleiner. We moeten mekaar
weer recht in de ogen kunnen kijken”.

Daarom, stem gewoon Groen.