27 feb 2019

Gent: Het circulatieplan werkt!

In Gent daalt de luchtvervuiling. Volgens cijfers van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) is de gemiddelde daling tweemaal zo hevig als in de rest van Vlaanderen gedurende dezelfde periode.

Dat de Gentse luchtkwaliteit na invoering van het circulatieplan zo snel verbetert, is het beste bewijs dat het circulatieplan werkt. Een volgende belangrijke stap is de invoering van een lage-emissiezone op 1 januari 2020 waarbij de meest vervuilende wagens geweerd zullen worden uit de stad. Op die manier wordt er stapsgewijs werk gemaakt van een meer gezonde stad waar het aangenaam wonen is voor iedereen.