Profiel Regiovoorzitter en Secretaris

REGIOVOORZITTER

Taken van de regiovoorzitter

 • Aanspreekpunt zijn binnen de partij voor politiek werk in de politieke regio
 • In samenwerking met regioparlementair & politiek opbouwwerker agenda bepalen van de regiovergadering en deze mee inhoudelijk voorbereiden
 • De regiovergadering voorzitten
 • Politieke besluitvorming en externe communicatielijnen van nationaal vertalen naar regio-niveau.
 • De vinger aan de pols houden bij lokale groepen
 • De politieke actualiteit in de regio volgen (bovenlokale dossiers, lokale dossiers met bovenlokale uitstraling) en daar waar nodig en zinvol initiatief nemen voor externe communicatie ism de regioparlementair, gemeente- en/of provinciaal mandatarissen.
 • Verbindingspersoon voor politieke dossiers tussen de regio en de partij.
 • Goed duo vormen met de regiosecretaris. Beide hebben een verschillende genderidentiteit.
 • Goed samenwerken met regioparlementair en politiek opbouwwerker
 • Lid provinciaal partijbestuur

Pluspunten regiovoorzitter

 • Zin in politiek
 • Mensen kunnen motiveren, mobiliseren, ondersteunen
 • Leiderschap
 • Goed kunnen samenwerken met tal van mensen en persoonlijkheden en bruggen kunnen bouwen waar nodig
 • Inzicht in politieke strategie en externe communicatie
 • Kennis van politieke dossiers die spelen in de regio
 • Vergaderingen kunnen organiseren en voorzitten

 

 

REGIOSECRETARIS

Taken van de regiosecretaris

 • Organisatie van de regiovergaderingen in samenwerking met de voorzitter, regioparlementair en politiek opbouwwerker
 • Politieke besluitvorming en externe communicatielijnen van nationaal vertalen naar regio-niveau.
 • De vinger aan de pols houden bij lokale groepen uit de regio.
 • Goed duo vormen met de regionaal voorzitter. Beide hebben een verschillende genderidentiteit.
 • Goed samenwerken met regioparlementair en politiek opbouwwerker
 • De nodige afspraken maken met het provinciale niveau voor de financiële ondersteuning van de regiowerking
 • Het versturen van de uitnodigingen, agenda en verslagen van de regiowerking
 • Het  opmaken van het verslag van de regiovergadering
 • Zorgen voor de logistieke aspecten van een vergadering
 • Plaatsvervangend lid provinciaal partijbestuur

Pluspunten regionale secretaris

 • mensen kunnen motiveren, mobiliseren, ondersteunen
 • organisatorisch goed kunnen plannen, uitvoeren, uitvoering nauwgezet opvolgen en evalueren
 • graag werken achter de schermen
 • stipt zijn en deadlines respecteren