De mensen van

Groen Oost-Vlaanderen

Charlotte Van Acker

Provinciaal voorzitter  

Patrick Bleyenberg

Provinciaal secretaris

Riet Gillis

Gedeputeerde

Elisabet Dooms

Provincieraadslid - Fractievoorzitter Groen

Hans Mestdagh

Provincieraadslid - Fractieondervoorzitter (Merelbeke)

Koen Roman

Provincieraadslid

Erwin Goethals

Provincieraadslid