26.000 Vlamingen op een wachtlijst

11 Mei 2014

26.000 Vlamingen op een wachtlijst

                             Van de wieg tot het rusthuis wacht de Vlaming op zorg: ouders met kleine kinderen wachten op een plaats in de crèche, jongeren in moeilijkheden of personen met een handicap vinden niet de gepaste zorg, ouderen moeten maanden wachten op een plaats in een rusthuis of op gepaste begeleiding, ... De voorbije jaren piekten de wachtlijsten in Vlaanderen tot beschamende niveaus. Groen voert vandaag een symbolische actie tegen die wachtlijsten en stelt haar plannen voor om de wachtlijsten weg te werken. Fractieleidster en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Elisabeth Meuleman: "We voeren actie op dit speelplein, omdat hier in de buurt tal van organisaties gevestigd zijn, die geconfronteerd worden met plaatsgebrek en wachtlijsten. Scholen die jaar naar jaar kinderen moeten weigeren, omdat deze Vlaamse regering onvoldoende investeerde in scholenbouw. Kinderen met een handicap of met psychiatrische problemen die geen plek vinden in de gepaste opvang. Het gaat vaak over schrijnende situaties, "

De regering Peeters deed veel beloftes om de wachtlijsten in de zorg aan te pakken, maar de cijfers die de regering voorlegt tonen de pijnlijke situatie: 

-       Meer dan 21.500 personen met een handicap wachten op de juiste zorg of op een persoonlijk assistentie budget, dat is een verdriedubbeling ten opzichte van 2003.

-       4500 jongeren wachten op hulp of een plaats in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg.

-       De helft van de ouderen wacht tussen zes maanden 1 jaar op een opname in een rusthuis. 1 op 5 wacht zelfs langer dan een jaar.

-       Tegen 2020 zijn meer dan 44.000 extra plaatsen in de kinderopvang nodig.

-       Er is meer dan 3,2 miljard nodig voor scholenbouw, om het plaatstekort in de scholen aan te pakken.

"Dit maakt dat heel wat mensen in de kou blijven staan", vervolgt Meuleman. Groen wil de volgende legislatuur de wachtlijsten aanpakken en trekt hiervoor in zijn berekend 'Zuurstofplan' 1,4 miljard euro uit.

"Onze voorstellen zijn haalbaar en broodnodig. Net zoals in Gent Groen-schepen Elke Decruynaere voluit de kaart trekt van bijkomende investeringen in het wegwerken van de tekorten in kinderopvang en scholenbouw, hebben we nood aan een Vlaamse regering die meer middelen voorziet voor het wegwerken van de wachtlijsten. Groen heeft hiervoor een heel gamma aan voorstellen in petto. "Wij willen 200 miljoen euro investeren in scholenbouw om de onderwijscapaciteit op te drijven", stelt Meuleman.

Maar ook op andere vlakken wil Groen een aantal bijkomende investeringen doen. "Via een persoonlijk budget waarmee personen met een handicap vrij zorg kunnen kopen, bijkomende ondersteuning voor mantelzorgers, en een vlotte toegang tot het zorgverlof, wil Groen zorg makkelijker toegankelijk maken. Groen moedigt ook meer kleinschalige zorginitiatieven aan met subsidies en door te snoeien in de vaak verstikkende regeltjes, die zorgen dat heel wat (kinder)opvanginitiatieven dreigen te verdwijnen"

Ouderen krijgen de kans zo lang mogelijk in eigen buurt te wonen. "Daarvoor investeren we meer in zorg, minder in bakstenen. In elke wijk of dorp biedt een lokaal dienstencentrum assistentie aan ouderen. Bovendien is het ook een ideale ontmoetingsplek tegen eenzaamheid. 91 % van de actieve bevolking wil later immers liefst thuis verzorgd worden, met steun van zijn mantelzorger", besluit Meuleman.