Belangrijke wijzigingen in de rol van de provincie

16 Juni 2012

Belangrijke wijzigingen in de rol van de provincie

Door de actuele inperking van de bevoegdheden mogen de provincies zich minder dan vroeger bezig houden met persoonsgebonden aangelegenheden, terwijl de grondgebonden aangelegenheden werden bevestigd. Door deze verschuivingen worden enkele thema's voor de provincieraadsverkiezingen van groter belang. Tegelijk creëert het verminderen van de aandacht voor persoonsgebonden heel veel vrees bij het middenveld, waar de provincie vaak wordt ervaren als een erg belangrijke actor en financier.Groen houdt niet per se vast aan de provincie als bestuursniveau, maar in afwachting van een mogelijk omvorming naar democratisch verkozen stads- en streekgewesten, is er wel nog steeds nood aan een bovenlokaal bestuur, dat dichter bij de mensen staat dan het Gewest of de Gemeenschap. Een bestuur dat ook transparanter en democratischer is dan intercommunales, streekplatformen, ...Tot nader order zijn dat de provincies.