Benoeming gouverneurs: Schaamteloze ‘postjespolitiek’

03 Oktober 2019

Benoeming gouverneurs: Schaamteloze ‘postjespolitiek’

“Dit is toch wel erg cynisch,” stelt Jeremie Vaneeckhout, Vlaams Parlementslid voor Groen.

Gisteren werd bekend gemaakt dat de nieuwe Vlaamse regering komaf maakt met de objectieve procedure om provinciegouverneurs aan te stellen. Het worden opnieuw politieke benoemingen.

“Dit is toch wel erg cynisch,” stelt Jeremie Vaneeckhout, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Op de dag dat de nieuwe minister-president met een begeesterend project voor Vlaanderen moet komen, wordt pijnlijk duidelijk dat er wordt teruggegrepen naar een oude manier van politiek doen. Men kiest er opnieuw voor om schaamteloos postjes uit te delen.”

Groen pleitte ook in het verleden voor objectieve procedures bij de aanstelling van gouverneurs. Dat de nieuwe Vlaamse regering op dag één van haar start duidelijk maakt dat het niet om de juiste m/v/x op de juiste plaats gaat, vindt de partij betreurenswaardig. “Dit is dodelijk voor het geloof in de politiek, maar eveneens een slechte zaak voor een degelijk bestuur dat onze burgers verdienen. We zetten stappen achteruit in plaats van vooruit,” aldus Jeremie Vaneeckhout.