Vermaarde professor stamcelbiologie Catherine Verfaillie op Europese lijst Groen

22 Maart 2019

Vermaarde professor stamcelbiologie Catherine Verfaillie op Europese lijst Groen

Groen pakt uit met een opvallende kandidaat op plaats vier op de Europese lijst. Professor Catherine Verfaillie (61) is doctor en hoogleraar aan de KU Leuven en leidt er al jaren het vermaarde stamcelinstituut. Ze voert er baanbrekend onderzoek in stamcelbiologie en kijkt naar Europa voor meer investeringen voor levensnoodzakelijke onderzoeken. “We moeten met Europa meer investeren in duurzame ontwikkeling, milieu en gezondheid om vitale kennis bij ons te houden”, zegt Catherine Verfaillie.  

Professor Catherine Verfaillie is een instituut in de stamceltechnologie en werkte naast Leuven eerder ook in de Verenigde Staten. Samen met Europees lijsttrekker Petra De Sutter en huidig Europees parlementslid Bart Staes ijvert ze voor meer middelen voor duurzame ontwikkeling, voor innovatief onderzoek inzake klimaat en voor de ‘life sciences’ inzake klimaat.

“Het is wel belangrijk dat er een gezond evenwicht is tussen goeie regulering en gezonde innovatie”, zegt Catherine Verfaillie. “Het voorzorgsprincipe blijft van tel, zodat bijvoorbeeld een overheid beschermend kan ingrijpen als er aanwijzingen van nefaste gevolgen zijn voor milieu of volksgezondheid door de invoering van nieuwe technologieën of producten bijvoorbeeld in de geneeskunde, de geneesmiddelenindustrie of in de landbouw en voedingssector. Maar dat er meer geld nodig voor onderzoek en ontwikkeling op vlak van duurzame ontwikkeling, milieu en gezondheid, beseft iedereen. Want we halen het eerder Europees vooropgestelde doel van 3% van het BBP niet.”

“Daarbij is het belangrijk dat de financiering voor onderzoek en ontwikkeling transparant verloopt. Alleen zo is er plaats voor onafhankelijk onderzoek, waarbij integriteit en kwaliteit hand in hand gaan. Biomedisch onderzoek dat gefinancierd wordt met Europese publieke middelen moet in de eerste plaats het publieke belang dienen. Daarom pleiten we met Groen voor een open en collaboratieve samenwerking, vrije toegang tot onderzoeksresultaten en het stimuleren van bottom-up initiatieven.“

Daarnaast pleiten Catherine Verfaillie en Groen ervoor om het Europese ‘Joint Research Centre’ (JRC), het Europese wetenschaps- en kenniscentrum, meer slagkracht te geven. Tegelijk moet het JRC, met zes onderzoekscentra, waarvan twee in België, ook een sturende rol krijgen in de Europese onderzoeksagenda, met de focus op de maatschappelijke noden in de domeinen van duurzame ontwikkeling en life sciences.

“Maar ook het Europese Instituut voor innovatie en technologie (EIT) moet versterkt worden. Enkel zo kunnen we met de Europese Unie wereldleider worden op vlak van innovatieve en disruptieve energie- en klimaattechnologie. Want het is letterlijk van vitaal belang dat we de kennis over levensbelangrijke (medische) wetenschappen in Europa zelf beheren om niet afhankelijk te zijn van verre buitenlandse markten en belangen voor levensnoodzakelijke producten en onderzoeken.”

Catherine Verfaillie, plaats 4 Europa