Deputatie stelt ambitieus bestuursakkoord voor

28 Maart 2019

Deputatie stelt ambitieus bestuursakkoord voor

Met enige trots en fierheid presenteren we het ambitieus en vernieuwend bestuursakkoord. Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit is het credo van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Dit bestuursakkoord is de leidraad waar de Deputatie en de bevoegde diensten de komende zes jaar mee aan de slag gaan.In het eerste deel schuiven we acht speerpunten naar voren: onderwijs, economie, integraal waterbeleid, toerisme, mobiliteit, klimaat, ruimte en recreatiedomeinen.In het tweede deel van dit bestuursakkoord zoomen we dieper in op de keuzes van het nieuwe bestuur.De deputatie   In dit bestuursakkoord zijn de groene klemtonen legio: Versnelde CO2-reductie en focus op klimaatneutraliteit tegen 2040 Verdubbeling van de provinciale bosindex tegen 2030 Uitbreiding provinciale domeinen met minstens 10% Opschalen renovatiegraad door wijkgerichte renovatieprojecten Verduurzamen van wijken Versnelde uitbouw fietssnelwegen Landbouw als partner in klimaatbestendige landschappen en ecosysteemdiensten Gebiedsdekkend maken van Regionale Landschappen Verdere uitbouw windenergie Ook kleinschalige windenergie in functie van KMO’s en lokale besturen Kleinschalige biogas- en biomassacentrales in functie van KMO’s (zeker ook landbouw) Duurzame bedrijventerreinen en kringloopeconomie … Pieter VerstraeteKabinetsmedewerker Klimaat, Energie, Milieu en NatuurKabinet Gedeputeerde Riet Gillis

 

Ga naar het Bestuursakkoord