Fietspad Knesselare-Aalter

24 Juni 2015

Fietspad Knesselare-Aalter

Op initiatief van Groen gemeenteraadslid Mieke Schauvlieghe uit Aalter stelde provincieraadslid Riet Gillis op de provincieraad van 17.06.2015 een mondelinge vraag over de aanleg van een ontbrekende deel van een fietspad in Knesselare _Aalter. De provincie nam het initiatief voor de aanleg van een fietspad Knesselare- Aalter- Gent (LAF_F2208-007). Dit stuk fietspad is een onderdeel van het lange afstandsfietspad langs het kanaal Gent ?Oostende. Het Oost-Vlaamse deel van het fietspad stopt tussen Knesselare en Sint-Joris ter hoogte van de grenspaal aan de Overleiestraat. De gemeente Knesselare en Aalter ondertekenden beiden in juni 2014 een samenwerkingsovereenkomst met de provincie waarin ze hun medewerking gaven om dit langeafstandsfietspad te realiseren. Recent stelden de gemeenteraadsleden van Groen in de respectievelijke gemeenteraden van Knesselare en Aalter de vraag waarom het fietspad op het grondgebied van Aalter en Knesselare niet werd vervolledigd.  Door Aalter en Knesselare wordt aangegeven dat er discussie is over het feit of het fietspad over of onder de brug ter hoogte van het kruispunt Maria-Aalterseweg/Overleiestraat moet gaan. Er zouden discussies zijn over de manier waarop snelheidsmetingen moeten uitgevoerd worden om te bepalen wat de beste oplossing is. Deze discussies verlammen de verdere voortgang van het dossier. Voor Groen is het belangrijk dat er een goede oplossing uitgewerkt wordt. Het is echter onaanvaardbaar dat er geen keuzes gemaakt worden en de huidige gevaarlijke situatie bestendigd wordt.De provincie West ?Vlaanderen legde ondertussen het ontbrekende deel van dit fietspad wel aan op haar grondgebied tot de grens met Oost-Vlaanderen; dit is halverwege de Overleiestraat. Het gevolg is  dat fietsers  plots op de rijbaan moeten rijden waar de auto's tegen 70 km per u rijden, een gevaarlijke situatie.

Een samenwerking tussen de provincie betekent ook dat er een gemeenschappelijke aanbesteding kan gebeuren, met een sneller en goedkoper en veiliger resultaat  tot gevolg.
Ter hoogte van het kruispunt Overleiestraat/Maria-Aalterseweg gebeurden recent 3 ongevallen. De Overleiestraat is recht en breed en nodigt uit tot snel rijden. Een aangepast snelheidsregime,  een herinrichting van het kruispunt en afwerking van het fietspad zijn nodig om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.
Vragen:
Hoe ver staat dit dossier, wanneer wordt het ontbrekende deel aangelegd?
Klopt het dat er door gebrek in afstemming in visie geen verder overleg meer is gebeurd met als gevolg dat de provincie West-Vlaanderen haar dossier verder alleen afwerkte?
De discussie tussen de verschillende overheden situeren zich voornamelijk ter hoogte van het kruispunt Overleiestraat/Maria-Aalterseweg. Gezien dit het belangrijkste knelpunt is voor fietsers op het lange afstandsproject tussen Gent en Brugge lijkt het ons wenselijk dat de provincie hier het voortouw neemt en in overleg met de betrokken gemeentes en Waterwegen en Zeekanaal op korte termijn een veilige optie uitwerkt. Is de provincie akkoord om dit voortouw te nemen in dit dossier?

Welke acties zal de provincie ondernemen om dit dossier terug op de rails te krijgen om zowel de discussie over de herinrichting van het kruispunt Overleiestraat/Maria-Aalterseweg uit te klaren als een oplossing op korte termijn voor de verdere aanleg van het fietspad op het terrein te realiseren?

 

De gemeenteraadsleden van Aalter, Mieke Schauvlieghe en van Knesselare: Peter Van Wonterghem en
Ann Depoortere hadden de vraag gesteld in de gemeenteraad.
Het antwoord van de deputé Peter Hertog op de vraag van Riet Gillis, was duidelijk: de overheden schuiven de schuld naar elkaar. Waterwegen & Zeekanaal moeten nog uitmaken en doorgeven aan de provincie wat het beste is, een fietsbrug onder de brug of erboven en Knesselare moet nog snelheidsmetingen uitvoeren. Ondanks herhaaldelijk aandringen van de provincie geeft Waterwegen & Zeekanaal geen antwoord.

Op vrijdag 19.06.2015 was er een nieuw overleg.
Op woensdag 17.06.2015 gaven de gemeenteraadsleden Mieke Schauvlieghe , Ann Depoortere en Peter Van Wonterghem en provincieraadslid Riet Gillis een persconferentie over de toch wel zeer gevaarlijke  situatie voor de fietsers.

Op 20.06.2015 stelde Bjorn Roska een schriftelijke vraag in het Vlaams parlement.


Opvolging verzekerd op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau? een mooie samenwerking.

 

BIJLAGEN:
artikel_nieuwsblad_fietspad.pdf