Fractievoorzitter Elisabet Dooms over het bestuursakkoord

30 Maart 2019

Fractievoorzitter Elisabet Dooms over het bestuursakkoord

Dit is de (bewerkte) tussenkomst van Elisabet Dooms over het beleidsakkoord van de provincie.    Op pagina 20 van het bestuursakkoord staat een hele mooie zin:  We maken nog meer connecties tussen de diverse beleidsdomeinen en leggen de focus op klimaatneutraliteit in 2040. Waarom vinden we dit nu zo’n mooie zin?     In de eerste plaats omdat het nu duidelijk is dat de Provincie Oost-Vlaanderen beseft dat 2050 toch iets te ver in de toekomst lag om echt effectief te zijn en dat alles toch iets sneller gaat moeten gaan.   Ten tweede: 2040 is een ambitieuze maar noodzakelijke én realistische tijdsinschatting, volledig in lijn met de internationale aanbevelingen van het IPCC.    En tenslotte, omdat de inspanningen voor het klimaat niet enkel gaan geleverd worden door de diensten die bezig zijn met natuur en milieu, maar door iedereen.    Oost-Vlaanderen gaat samenwerken.  Samen met het personeel maken we de provincie.    

En dit vertaalt zich in het bestuursakkoord.   Hierna geven we enkele voorbeelden om dit te illustreren, deze lijst is natuurlijk niet volledig.

 • In het beleidsdomein economie leggen we de nadruk op duurzame bedrijfsterreinen.   De provincie wordt ook trekker in het streven naar een kringloopeconomie (hergebruik van materialen en goederen).

 • We gaan de provincie groen-blauw dooraderen zodat ook de logistiek op de kar kan springen: de focus komt te liggen op duurzame transportmodi en binnenvaart.
 • De regionale landschappen worden effectief gebiedsdekkend

 • Oost-Vlaanderen wil haar open ruimte maximaal vrijwaren.   Bovendien krijgen we een integrale visie op landschap: erfgoed, natuur en landbouw krijgen hun plaats. 
      
 • Dit alles wordt ondersteund door een vergunningenbeleid, aangepast aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen.

 • En iets dichter bij het groene huis: we gaan voor een verdubbeling van de provinciale bosindex.   Bos was de voorbije jaren moeilijk te vinden in Oost-Vlaanderen, maar men is er meteen al ingevlogen: op de agenda van de Provincieraad van 27/03 staat er al effectief een bosaankoop.

 

Voor het klimaat gaat niet enkel de provincie samenwerken.    Dit doen we ook samen met de landbouwers, want zij zijn een cruciale partner in de creatie van klimaatbestendige landschappen en ecosysteemdiensten, en met de lokale besturen.   De Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt en volgt op zodat men overal de uitrol van een coherent klimaatbeleid te realiseren.    Alle beetjes helpen.

 

We gaan ook niet alleen sneller naar klimaatneutraliteit, we gaan binnenkort ook sneller door de provincie op onze fietspaden.   

 

De voorbije maanden heb ik iets intensiever dan anders de fietspaden in Oost-Vlaanderen getest.   Na een tochtje richting Zingem over de N60, kwam ik al snel tot het besef dat de N60, desondanks het fietspad, toch niet zo geschikt was om te fietsen.   Omrijden was in dit geval het beste, want zo heb ik, op de terugweg, de fietssnelweg in Deinze ontdekt.   Veiliger en sneller, want zeer goed aangelegd.

 

Fietssnelwegen horen je snel te brengen van punt A naar punt B en mogen niet plotseling stoppen.   Hiervoor vraagt de huidige Vlaamse minister van mobiliteit 300 miljoen euro, de fietsersbond vraagt 500 miljoen euro en ik weet dat de Provincie Oost-Vlaanderen haar bijdrage zeker nu al gaat leveren want we gaan:

 • Herstellen

 • Nieuwe fietspaden aanleggen

 • Blijvend de lokale besturen steun aanbieden voor de aanleg van lokale en bovenlokale fietsnetwerken

 • Verbeteren van de kwaliteit van gevaarlijke overwegen (noot: het fietspad op de N60 wordt plots onderbroken door een autostrade)

 • We gaan ook monitoren en data verzamelen met een meetfiets.

 

Tot slot: het heeft geen zin om de verschillen met de vorige legislatuur op te drammen, dit hebben we ook niet gedaan.   Want niet alles van vroeger was slecht  en niet alles moet anders.   Wat goed is, blijft.   We gaan voor verandering, niet voor een beeldenstorm.

 

Elisabet Dooms
Fractievoorzitter

 

 

Ga naar het Bestuursakkoord