Groen bestuurt mee in Oost-Vlaanderen

18 November 2018

Groen bestuurt mee in Oost-Vlaanderen

Samen met CD&V en NVA bestuurt Groen de komende 6 jaar mee onze provincie. We gaan voor een inhoudelijk sterk en bijzonder groen verhaal, waar klimaatneutraliteit de toetssteen vormt voor het volledige beleid.Voor de aanleg van fietssnelwegen schakelen we een versnelling hoger.Industriegebieden worden herdacht, open ruimte wordt behouden. Natuur en bos komen dichter bij de mens. Ook het vergunningenbeleid wordt herdacht, met transparantie als uitgangspunt. Bij personeelsbeleid en onderwijs gaan we voor gelijke kansen en zelfontplooiing. Administratieve lasten bouwen we af. Het bestuur zelf ondergaat ook een metamorfose. Minder commissies, minder zitpenningen en andere besparingen op de eigen werking maken meer middelen vrij voor de burger. Oppositievoorstellen worden ter harte genomen. De provincieraad wordt een plek waar meerderheid en oppositie luisteren naar en overleggen met elkaar.