Meer Groen in de provincieraad

20 Oktober 2018

Meer Groen in de provincieraad

Bij de recente provincieraadsverkiezingen in Oost-Vlaanderen behaalde Groen een score van 14%. Dat is een stijging met 5% ten opzichte van het resultaat in 2012. Daarmee haalt Groen 5 zetels in de Oost-Vlaamse provincieraad. In het district Gent zijn de verkozenen: Elisabet Dooms, Evita Willaert en Hans Mestdagh. In district Dendermonde-Sint-Niklaas is Riet Gillis verkozen en in district Aalst-Oudenaarde is dat Koen Roman