Provincieraad kan niet meer verder vergaderen - meerderheid niet meer in aantal

27 Juni 2014

Provincieraad kan niet meer verder vergaderen - meerderheid niet meer in aantal

De provincieraad van vandaag, met een bijzonder zwaar geladen agenda van meer dan 80 punten (gebruikelijk een 20-tal), is vandaag vroegtijdig afgebroken omdat de meerderheid (CD&V, SPA, Open VLD) het vereiste quorum niet meer kon leveren.   Daardoor blijkt duidelijk dat als men met een zeer nipte meerderheid wil werken, men voor een risicovolle oplossing kiest, die goed besturen soms in de weg staat. Een kroniek van een aangekondigd probleem.

 

En het begon al onder een slechts gesternte, door de belabberde dosering van de agendapunten. Heel wat bijzonder zwaarwichtige thema's (de problematiek van de verblijfsrecreatie, de overname van recreatiedomeinen, een advies over de Oosterweelverbinding, subsidiereglementen in de welzijnssector, ?) werden samengebracht op 1 vergadering, zodat het zich liet aanzien dat deze wel eens erg lang zou kunnen duren. Of was het de bedoeling dat daardoor de diepgang van het debat wat zou verminderen wegens tijdsgebrek?

 

Daarenboven werden de dag voor de vergadering nog belangrijke wijzigingen aangebracht in een aantal cruciale dossiers (alweer de verblijfsrecreatie, Oosterweeldossier, ?), waardoor de voorbereiding van de meeste raadsleden nog eens overhoop werd gehaald.

 

Het is dan ook bijzonder schrijnend te moeten vaststellen dat de meerderheid in die moeilijke omstandigheden niet in staat bleek om voldoende mensen op de been te brengen om deze vergadering tot een goed einde te brengen. Uit protest verliet de oppositie, op initiatief van Groen fractievoorzitter Jan Fiers, de zaal na een tiental agendapunten. Alle pogingen van de meerderheid om nog mensen op te trommelen bleken vruchteloos, waardoor de raad niet meer kon worden verder gezet.

 

Alle punten moeten nu hernomen worden op de raad van 3 september.

 

Jan Fiers : "Het is toch opvallend te moeten vaststellen dat bij een dergelijke belangrijke agenda er in elke fractie van de meerderheid wel iemand ontbrak op dit cruciaal appel. De meerderheid oogst hiermee wat ze gezaaid heeft, door te kiezen voor een veel te krappe coalitie, die dus op sommige momenten geen draagvlak meer heeft. Hopelijk worden hier nu de nodige lessen uit getrokken, zodat de provincie beter bestuurd kan worden."