Tussenkomst PRUP Glastuinbouwzone in Melsele

29 Maart 2015

Tussenkomst PRUP Glastuinbouwzone in Melsele

De aanstelling van een extra personeelslid om onze taakstelling te kunnen volbrengen is een opdracht van een bovenlokale overheid, van de Vlaamse regering. Dat de provincie vasthoudt aan dit project is onbegrijpelijk. In december 2014 schorste de RVS definitief het PRUP. De deputatie was toen al  een nieuw PRUP opgestart.

Reeds in januari 2015 vertaalde het schepencollege van Beveren op de vergadering van Interwaas haar standpunt, ondertussen is er ook een persbericht verschenen en zou er contact geweest zijn tussen de deputatie en het schepencollege. Het schepencollege staat niet meer achter dit project, het vraagt aan de deputatie om dit project stop te zetten, de lokale tuinders zijn niet geïnteresseerd, vruchtbare grond wordt opgeofferd door telers van buiten de streek of wellicht van over de grenzen, open ruimte wordt ingenomen. Argumenten genoeg, toch?. Gaan we met deze cluster van glastuinbouw dezelfde richting uit als deze in Sint-Gillis, waar een Nederlands bedrijf de serres bewerkt. Waar plaatselijke landbouwers hun vruchtbare grond verliezen aan een buitenlands bedrijf. Men kan van idee, gedacht veranderen, dat is zelfs goed, men moet soepel kunne zijn in de standpunten die men inneemt. Maar dat deputé zo een  bocht maakt in vgl met zijn uitspraken van januari 2013 voor TV Oost  is verassend. In dat interview zegt hij letterlijk: "Als de RVS het PRUP vernietigt, zullen we de zaak stopzetten en elders gaan kijken. En blijft het mooie landbouwgrond wat voor mij, als deputé van landbouw ook belangrijk is." En het PRUP is definitief vernietigt door de RVS, en de gemeente Beveren vraagt om de zaak stop te zetten, en de plaatselijke telers zijn niet meer geïnteresseerd en vragen hun gronden te kunnen behouden. En de provincie gaat onverminderd verder met dit PRUP door opnieuw budget vrij te maken voor de aanstelling van een personeelslid. Wij begrijpen deze houding niet en gaan dit ook niet goedkeuren.

Riet Gillis
25.03.2015