Verkiezingen 2019 - Programma

24 April 2019

Verkiezingen 2019 - Programma

Groen gaat 9 verbintenissen aan met de burger voor een menselijker, eerlijker en gezonder beleid.   Menselijker Meer handen in de klas Extra leerkrachten, zeker in kleuter- en lager onderwijs Wachtlijsten wegwerken Meer middelen voor zorg op maat Meer en betere jobs In balans dankzij gezondere loopbanen Eerlijker Hoger nettoloon Eerlijke bijdrage van de grootste vermogens Vuist tegen armoede Pensioen van 1500 euro en uitkeringen omhoog Weg met discriminatie Gelijke kansen dankzij praktijktesten Gezonder Eerlijk klimaatbeleid Minder uitstoot door bindende klimaatwet Minder files, schone lucht Investeren in stipter en goedkoper openbaar vervoer Groen maakt gelukkig Een bos of park op wandelafstand   Een sterker Europa Niet alleen markt en munt, maar ook mens en milieu     Lees de gedetailleerde versie   Download het volledige programmapdf; 1,5MB; 132 blz.