Voorstel voor de oprichting van een regionaal Landschap Waasland

09 Oktober 2014

Voorstel voor de oprichting van een regionaal Landschap Waasland

In onze provincie zijn er 3 Regionale Landschappen (RL): Meetjesland, Schelde-Durme en Vlaamse Ardennen.Er zijn nog een aantal witte vlekken in onze provincie op het vlak van regionaal landschapsbeheer.


Ik zou er voor willen pleiten om tijdens deze legislatuur de gemeenten die nog niet zijn aangesloten te kunnen integreren binnen de huidige landschapsstructuur.
Voor het Waasland is het echter door ligging en historische achtergrond, aangewezen om over te gaan tot oprichting van een vierde vzw- structuur.
De enige mogelijkheid voor Beveren, Sint Gillis, Stekene en andere grensgemeenten zou het aansluiten zijn bij RL Schelde Durme, maar gezien de afstand naar Dendermonde, de grootte en kwetsbaarheid van de streek is het oprichten van een nieuwe vzw het meest aangewezen.
Sint-Niklaas en Aalst hebben sinds kort de aansluiting met het Regionaal Landschap Schelde-Durme gemaakt, wat er op wijst dat er binnen deze streek een draagvlak bestaat om zich bij een Regionaal Landschap aan te sluiten. Zij sluiten ook direct aan bij die regio alhoewel ze door de natuurlijke grens die de Schelde is, gescheiden zijn.
In het waasland merk je de laatste 30 jaar een echte "ontmanteling"  van het landschap, bomenrijen verdwijnen, en worden niet heraangeplant, hagen, houtkanten, struwelen, restanten van bebossing, hoogstamfruitbomen en knotbomen, dit  alles verdwijnt voorgoed uit ons landschap. Het zijn net die elementen die bijdragen tot de voor mens en natuur broodnodige biodiversiteit.  Onze natuur slaakt een alarmkreet en we negeren ze.
Het Noorden van onze provincie, het Waasland is een kwetsbare streek, je hebt de grote wegen als de E17, de E34, de industrie van de Antwerpse haven die tot diep in de deelgemeenten van Beveren komt. Aan de andere zijde heb je de Gentse haven die dicht tot bij Moerbeke en Wachtbeke komt. Deze streek heeft nood aan een regionaal landschap.
Natuurlijk is er het financiële plaatje, vermits de provincies verantwoordelijk zijn voor de RL, komt de subsidiering ook grotendeels van hen, buiten de bijdrage van de aangesloten gemeenten en de projectsubsidiering. De opstart van een nieuw RL is een investering, maar anderzijds zal het kostenplaatje van een verdere uitbreiding van het RL Schelde-Durme ook groot zijn. De afstanden vanuit Dendermonde naar bv Beveren zijn te groot waardoor er een verlies van werktijd zal zijn, de coördinator zal niet alle gemeenten meer kunnen begeleiden.
Het belang van het beheer van ons landschap is te belangrijk voor onze volgende generaties, daarom zou ik  willen voorstellen tot het oprichten van de vzw Regionaal Landschap Waasland.  Het ideale kader voor deze vzw zou volgens mij de gemeente Sint-Niklaas nu behorend bij Schelde Durme aangevuld met Lokeren, Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Stekene, Sint-Gillis en Beveren zijn . Regionaal landschap Schelde- Durme zou dan de gemeenten hogerop binnen Scheldegebied kunnen bijnemen.

Kan de provincie akkoord gaan met de principiële beslissing tot de oprichting van een Regionaal Landschap Waasland?

Riet Gillis

03.09.2014